တရုတ္ျပည္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္စားသုံးမႈအေၾကာင္းေရးထားတ့ဲ စာအုပ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ပီ

တရုတ္ျပည္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္စားသုံးမႈအေၾကာင္းေရးထားတ့ဲ စာအုပ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ပီ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားစားသုံးျခင္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ပါေသာကေလးမ်ားစာအုပ္သည္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိဆိုင္အားလုံးမွဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖန႔္ေဝေပးေသာဤစာအုပ္တြင္မ်က္ႏွာဖုံးဖုံးအုပ္ထားေသာ civet အသားသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ SARS ျဖစ္ပြားမႈကိုျဖစ္ေစသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ civet ၏အဆီသည္အလွကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသုံးျပဳသည္။ Hubei ျပည္နယ္ရွိ Wuhan University Press မွထုတ္ေဝသူ coronavirus Read more

ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုကာကြယ္ရန္ ပိုးသန႔္ေဆးျဖန္းမႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေန

ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုကာကြယ္ရန္ ပိုးသန႔္ေဆးျဖန္းမႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ Hubei ျပည္နယ္၊ ဝူဟန္ရွိ Jianghan ခ႐ိုင္လမ္းမႀကီးမွအခိုးအေငြ႕ထရပ္ကားတစ္စင္းသည္ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုတနဂၤေႏြေန႔ကစတင္ခဲ့သည္။ ။ [Zhu Xingxin ဓာတ္ပုံ / chinadaily.com.cn] UNICODE Read more

ဖခင္ျဖစ္သူက ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးကို မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ ၆ လရွိခဲ့ဟု ရဲစခန္းထံ တိုင္ၾကား

ဖခင္ျဖစ္သူက ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးကို မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ ၆ လရွိခဲ့ဟု ရဲစခန္းထံ တိုင္ၾကား .. ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိ ဖခင္ျဖစ္သူက အသက္ Read more