ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မုတၱမအၾကားက ေခါင္းေဆးကြၽန္း (သို႔) မဏိေဇာတကြၽန္းဘာေၾကာင့္ ျမစ္ေရမျမဳပ္သလဲ ေခါင္းေဆးကြၽန္း” ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဟသၤာမင္းဘဝမွာ ဟသၤာကိုးေသာင္း ၿခံရံၿပီး ဟိမဝႏၲာေတာကေန အေရွ႕ဘက္ကို အစာရွာ ထြက္ၾကတယ္ေျမးရဲ႕။အဲ့ဒီတုန္းကေမာ္လၿမိဳင္တဝိုက္ေတာေတြေတာင္ေတြအကုန္လုံး ေရျပင္ႀကီးေပါ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ဟသၤားကိုးေသာင္း ေရျပင္ေပၚအျဖတ္မွာ မိုးႀကီးေလႀကီးက်လာပါေလေရာ။ မိုးေၾကာင့္ ငွက္ေတြ အေတာင္စိုၿပီး ေရထဲျပဳတ္က်မယ့္ ေဘးကိုျမင္ေတာ့

Read More