ဇနီးမယားကို ေဈးဖိုးသာေပးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ေထာင္ ၃ လမွ ၁ႏွစ္အထိ က်ခံႏိုင္သည့္ ဥပေဒ

ဇနီးမယားကို ေဈးဖိုးသာေပးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ေထာင္ ၃ လမွ ၁ႏွစ္အထိ က်ခံႏိုင္သည့္ ဥပေဒ

မိမိဝင္ေငြ၊မယားဝင္ေငြ၊‌ဝင္ေငြအားလုံးကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေဈးဖိုးေလာက္သာ ေပးတဲ့ ေယာက္်ားေတြ အနည္းဆုံးေထာင္သုံးလမွ အမ်ားဆုံး ေထာင္တစ္ႏွစ္ထိ က်ခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း။

credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *