နိပ္စက္လြန္းတဲ့မိဘေတြေၾကာင့္ အသက္လုေျပးခဲ့ရတဲ့ ကေလးငယ္

ပ္စက္လြန္းတဲ့မိဘေတြေၾကာင့္ ေဘးတိုက္ခန္းရဲ႕ဝရံတာဆီသို႔ ခုန္ခ်ၿပီး အသက္လုေျပးခဲ့ရတဲ့ ကေလးငယ္

မိဘအရင္းေၾတရဲ႕ ႐ိုၾကၷၾကၷိပၥကၼႈကိုခံေနရတဲ့ေကလးငယ္ေၾတဟာဆိုရင္ ေန႔စၪ္ေန႔တိုင္းေနအိ်မၼာပိတ္ေၾလာင္ၡင္းခံထားရၿပီး အကူအညီမဲ့္စာ်ႏိပၥကၡံေနရတာပါ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ May 29 ရက္ေန႔က ေတာငၠိဳးရီးယားႏိုင္ငံက အသက္ 9်ႏစ္အ႐ၾယ္ေကာေငၼလးတစ္ေယာက္ဟာ ်ႏိပၥၾကႅႏ္းတဲ့မိေဘၾတရဲ႕ေလကၠနၾလတ္ေၼာက္ေအာင္ တိုက္ေအဆာက္အအုံရဲ႕ 4လႊာ်မာ႐်ိတဲ့ ေဘးခ္ငၠပၱိဳကၡႏ္းရဲ႕ဝရံတာဆီသို႔ ခုႏၡ္ၿပီ ၾထက္ေၸးၾလတ္ေၼာက္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

June 11 ရက္ေန႔်မာထုတ္ေဖာၡဲ့တဲ့ ရဲအရာ႐်ိေၾတရဲ႕ေၸာၾကားခၠ္အရ ေကလးငယ္ဟာဖိနပၼပါဘဲ အိေမၠနၾထက္ေၸးခဲ့ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံခဲ့တာပါ ။ အိမၷီးခ္င္းေၾတက ေကလးငယၠိဳ လမ္းမႀကီးေဘး်မာေၾတ႕႐်ိခဲ့ၿပီး ရဲဌာနသို႔ဆက္ၾသယ္ၿပီး အကူအညီေတာင္းေပးခဲ့တာပါ။
ေကာေငၼလး်မာေတာ့ ဖိနပၼပါတဲ့အၸင္ ၸတ္႐်ဒဏ္ရာမ္ား ၊ ္ပႏ္းပဲ့ဒဏ္ရာမ္ားအၸင္ မီးေလာငၹဳ (ရၫ္ၾကၫၹဳ) မ္ားကို ခႏၶာကိုယ္အ်ႏံ႔ေၾတ႕႐်ိခဲ့ရပါတယ္ ။ ထို႔အၸင္ ေကလးငယ္ရဲ႕ အ႐ိုးေအတာၼ္ားမ္ားဟာလၫ္း က္ိဳးပဲ့ေနခဲ့ၿပီး ေၾသးအားနၫ္းေနကာ ေအတာ္ေလးအားပၠ္ေနသလိုၹစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ရဲအရာ႐်ိေၾတကို ေကလးငယ္ေၸာၸခၠ္အရ သူ၏ေပၾထး်မာ အသက္ 35 ်ႏစ္အ႐ၾယ္႐်ိၿပီး ၊ မိခ်ငၼာေတာ့ အသက္ 27 ်ႏစ္အ႐ၾယ္ၹစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏စကားလိုကၷာမႈမ႐်ိပါက သူမကိုသံႀကိဳးခက္ၿပီး ႐ိုၾကၷၾကၷိပၥက္ၾေကၾကာင္း ၊ ယခုလို ၾထက္ေၸးမၾလတ္ေၼာကၡငၠ 2ရကၡန႔္ လၫၸ်ငၼာသံႀကိဳးခကၡံထားရၿပီး အိမ္သာတကၡ္ငၱယႅိဳ႕ ေၸာၿပီး်မ ယခုလိုၾထက္ေၸးၾလတ္ေၼာကႅာႏိုငၡဲ့တာၹစ္ေၾကာင္း ္ဖင့္ေဟၸာၸခဲ့ပါတယ္။

ကလးငၾယၼာ အိမ္အလုပ္ေၾတကိုတစ္ေယာကၱၫ္း လုပၠိဳငၡဲ့ရတဲ့အၸင္ တစ္ရကၠိဳ ထမင္းတ်စၷပ္သာ စားေရၾကာင္းသိ႐်ိရပါတယ္ ။ ေကလးငၾယႅတ္ေၼာကၡဲ့တဲ့အခ္ိ်ႏၼာေတာ့ သူမရဲ႕မိခငၷဲ႔ အၡားေမာေ်ငၷမၾတသာ ေနအိ်မၼာ႐်ိေနခဲ့ၿပီး ေပၾထးၹစ္သဴ်မာေတာ့ ေနအိ်မၼာမ႐်ိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အဆိုပါေနအိမ္သိဳ႕ ရဲအရာ႐်ိေၾတၾသားေရာကၥစ္ေဆးခဲ့ခ္ိ်ႏၼာေတာ့ ေကလးေမလးေၸာၸထားတဲ့အတိုင္း သူမကို႐ိုၾကၷၾကၷိပၥက္ရာ်မာအသုံးၸဳတဲ့ ပစၥၫ္းကိရိယာမ္ားေၾတ႕႐်ိခဲ့ပါတယ္ ။ ေကလးေမလးဟာ ယခငၠ မိဘမဲ့ေဂဟာ်မာ 2်ႏစၡန႔္ေနထိုငၡဲ့ရၿပီး 2017 ခု်ႏ်စၼ မိခင္ၹစ္သဴက လာေရာက္ေခၚယူခဲ့ကာ ထိုအခ္ိ်ႏၼစၿပီးယခုလို်ႏိပၥကၡံခဲ့ရတာၹစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ကလးေမလးရဲ႕ ေက္ာင္းဆရာ ်ႏင့္ အိမၷီးခ္င္းမ္ားေကတာ့ ေကလးငယ္ယခုလိုခံစားေနရတာကို သတိမထားမိခဲ့ေၾကာင္း်ႏင့္ ေကလးငယ္ဟာသူ၏ဒဏ္ရာမ္ားကို အၿမဲအဝတ္အစား်ႏင့ၠၾယ္်ဝကၳားတတ္ေၾကာင္း ၾထကၦိဳခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ေပၾထးၹစ္သဴေကတာ့ အခ္ိဳ႕ေသာ္စ္ပၥဲခၠၼ္ားကို ဝႏၡံခဲ့ေပမဲ့ အခ္ိဳ႕အရာကိုေတာ့္ငင္းဆႏ္ၾသားခဲ့ပါတယ္ ။ယခုၹစ္ရပၠိဳေတာ့ဆကႅက္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ္ားၸဳလုပ္ေနၿပီး မိဘ်ႏစ္ဦးလုံး်မာေတာ့ ေကလးငယၠိဳ္ငင္းပႏ္း်ႏိပၥကၼႈေၾကာင့္ ၸစၵဏၡၼၾတၡံရ်မာၹစ္ေၾကာင္း သိ႐်ိရပါတယ္ ။CREDIT်

unicode

နိပ္စက္လြန်းတဲ့မိေဘေတြကြာင့် ဘေးတိုက္ခန်းရဲ့ဝရံတာဆီသို့ ခုန္ခ်ပြီး အသက္လုေ္ပးခဲ့ရတဲ့ ကေလးငယ်

မိဘအရင်းတြေရဲ့ ရိုက္နြက္နြိပ္စက္မှုကိုခံနေရတဲ့ကေလးငယ်တြေဟာဆိုရင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေအျိမ္မာပိတ်လြောင်္ခင်းခံထားရပြီး အကူအညီမဲ့်စာျနိပ္စက္ခံနေရတာပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ May 29 ရက်နေ့က တောင္ကိုးရီးယားနိုင်ငံက အသက် 9ျနစ်အရြယ်ကောင္မေလးတစ်ယောက်ဟာ ျနိပ္စက္လြန်းတဲ့မိဘေတြရဲ့လေက္ကနလြတ်ေ္မာက်အောင် တိုက်အေဆာက်အအုံရဲ့ 4လွှာျမာရျိတဲ့ ဘေးခ်င္ကပ္တိုက္ခန်းရဲ့ဝရံတာဆီသို့ ခုန္ခ်ပြီ ထြက်ေ္ပးလြတ်ေ္မာက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။

June 11 ရက်နေ့ျမာထုတ်ဖ္ခောဲ့တဲ့ ရဲအရာရျိတြေရဲ့ေ္ပာကြားခ္က်အရ ကေလးငယ်ဟာဖိနပ္မပါဘဲ အိမ္ကေနထြက်ေ္ပးခဲ့ပြီး အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာပါ ။ အိမ္နီးခ်င်းတြေက ကေလးငယ္ကို လမ်းမကြီးဘေးျမာတြေ့ရျိခဲ့ပြီး ရဲဌာနသို့ဆက်သြယ်ပြီး အကူအညီတောင်းပေးခဲ့တာပါ။
ကောင္မေလးျမာတော့ ဖိနပ္မပါတဲ့အ္ပင် ္ပတ်ရျဒဏ်ရာမ်ား ၊ ်ပန်းပဲ့ဒဏ်ရာမ်ားအ္ပင် မီးလောင္ဖု (ရည်ကြည္ဖု) မ်ားကို ခန္ဓာကိုယ်အျနံ့တြေ့ရျိခဲ့ရပါတယ် ။ ထို့အ္ပင် ကေလးငယ်ရဲ့ အရိုးအေတ္မာ်ားမ်ားဟာလည်း ကိုးပဲ့နေခဲ့ပြီး သြေးအားနည်းနေကာ အေတာ်လေးအားပ္က်နေသလို္ဖစ်နေခဲ့ပါတယ်။

ရဲအရာရျိတြေကို ကေလးငယ်ေ္ပ္ပာခ္က်အရ သူ၏ပေထြးျမာ အသက် 35 ျနစ်အရြယ်ရျိပြီး ၊ မိချင္မာတော့ အသက် 27 ျနစ်အရြယ်္ဖစ်ကြောင်း ၎င်းတို့၏စကားလိုက္နာမှုမရျိပါက သူမကိုသံကြိုးခက်ပြီး ရိုက္နြက္နြိပ္စက်ြကေကြာင်း ၊ ယခုလို ထြက်ေ္ပးမလြတ်ေ္မာက္ခင္က 2ရက္ခန့် လည္ပျင္မာသံကြိုးခက္ခံထားရပြီး အိမ်သာတက္ခ်င္တယ္လို့ ေ္ပာပြီးျမ ယခုလိုထြက်ေ္ပးလြတ်ေ္မာက္လာနိုင္ခဲ့တ္ဖာစ်ကြောင်း ်ဖင့်ဟ္ပေ္ပာခဲ့ပါတယ်။

ကလးငယ္မြာ အိမ်အလုပ်တြေကိုတစ်ယောက္တည်း လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတဲ့အ္ပင် တစ်ရက္ကို ထမင်းတျစ္နပ်သာ စားရေကြာင်းသိရျိရပါတယ် ။ ကေလးငယ္လြတ်ေ္မာက္ခဲ့တဲ့အခ်ျိန္မာတော့ သူမရဲ့မိခင္နဲ့ အ္ခားမောေျင္နမတြသာ နေအျိမ္မာရျိနေခဲ့ပြီး ပေထြး္ဖစ်သူျမာတော့ နေအျိမ္မာမရျိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဆိုပါနေအိမ်သို့ ရဲအရာရျိတြေသြားရောက္စစ်ဆေးခဲ့ခ်ျိန္မာတော့ ကေလးမေလးေ္ပ္ပာထားတဲ့အတိုင်း သူမကိုရိုက္နြက္နြိပ္စက်ရာျမာအသုံး္ပုတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာမ်ားတြေ့ရျိခဲ့ပါတယ် ။ ကေလးမေလးဟာ ယခင္က မိဘမဲ့ဂေဟာျမာ 2ျနစ္ခန့်နေထိုင္ခဲ့ရပြီး 2017 ခုျနျစ္မ မိခင်္ဖစ်သူက လာရောက်ခေါ်ယူခဲ့ကာ ထိုအခ်ျိန္မစပြီးယခုလိုျနိပ္စက္ခံခဲ့ရတ္ဖာစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။

ကလးမေလးရဲ့ ကေ်ာင်းဆရာ ျနင့် အိမ္နီးခ်င်းမ်ားကေတာ့ ကေလးငယ်ယခုလိုခံစားနေရတာကို သတိမထားမိခဲ့ကြောင်းျနင့် ကေလးငယ်ဟာသူ၏ဒဏ်ရာမ်ားကို အမြဲအဝတ်အစားျနင့္ကြယ်ျဝက္ထားတတ်ကြောင်း ထြက္ဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။ ပေထြး္ဖစ်သူကေတာ့ အခို့သော်စ်ပ္စဲခ္က္မ်ားကို ဝန္ခံခဲ့ပေမဲ့ အခို့အရာကိုတော့်ငင်းဆန်သြားခဲ့ပါတယ် ။ယခု္ဖစ်ရပ္ကိုတော့ဆက္လက်ပြီး စစ်ဆေးမှုမ်ား္ပုလုပ်နေပြီး မိဘျနစ်ဦးလုံးျမာတော့ ကေလးငယ္ကိုငင်းပန်းျနိပ္စက္မှုကြောင့် ္ပစ္ဒဏ္ခ္မတ္ခြံရျမ္ဖာစ်ကြောင်း သိရျိရပါတယ် ။CREDIT

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *