ကိုရိုနာဗိုင္းရစ္ေရာဂါသည္ တစ္ဦး ကြယ္လြန္မွုအေပၚသူရဲ​အသုဘ)ျမင္ကြင္း

ကိုရိုနာဗိုင္းရစ္ေရာဂါသည္ တစ္ဦး ကြယ္လြန္မွုအေပၚသူရဲ​အသုဘ)ျမင္ကြင္း

လူသူမရွိ ၊ လုပ္ေပးမယ့္သူမရွိ အလြန္ေၾကာက္စရာျမင္ကြင္းတခုပါပဲ / ဒီကဒ္ေရာဂါဆိုးႀကီးမွလူသားအာလုံးအား ကင္ေ၀းပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

လူသူမရွိ ၊ လုပ္ေပးမယ့္သူမရွိ အလြန္ေၾကာက္စရာျမင္ကြင္းတခုပါပဲ / ဒီကဒ္ေရာဂါဆိုးႀကီးမွလူသားအာလုံးအား ကင္ေ၀းပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *