ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ စပိတ္ေတာ႔မည္

ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ စပိတ္ေတာ႔မည္ဟု ေၾကာ္ျငာ

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕နယ္ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ပြဲေတာ္အားလုံးအား (21.3.2020)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင္းကား အတက္ကားမ်ား ေျပးဆြဲေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားလည္း ပိတ္သိမ္းပါမည္။

ခြ်င္းခ်က္တခုအေနနဲ႔ အခ်ိဳ႕ဘုရားဖူးလိုသူမ်ား အဓိဌာန္ဝင္လိုသူမ်ား အေနနဲ႔ ေျခလ်င္လမ္းက တက္ျပီးေတာ႔ဖူးႏိုင္သည္ဟု သတင္းရပါသည္။ Zin Moe

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕နယ္ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ပြဲေတာ္အားလုံးအား (21.3.2020)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင္းကား အတက္ကားမ်ား ေျပးဆြဲေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားလည္း ပိတ္သိမ္းပါမည္။

ခြ်င္းခ်က္တခုအေနနဲ႔ အခ်ိဳ႕ဘုရားဖူးလိုသူမ်ား အဓိဌာန္ဝင္လိုသူမ်ား အေနနဲ႔ ေျခလ်င္လမ္းက တက္ျပီးေတာ႔ဖူးႏိုင္သည္ဟု သတင္းရပါသည္။ Zin Moe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *