ထိုင္းမွ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာသည့္ ျပည္သူမ်ားသိေစရန္ (အေရးေပၚသတင္း)

ထိုင္းမွ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာသည့္ ျပည္သူမ်ားသိေစရန္ (အေရးေပၚသတင္း)

ျမဝတီနယ္စပ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ BGF တပ္ဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မွု ေအာက္တြင္ရွိၾကေသာ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ ေလွဂိတ္အားလုံးအား ရက္အကန္႔အသတ္မရွိပိတ္လိုက္ပါၿပီး။ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မွုေအာက္က တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ေပၚမွေတာ့ ျဖတ္ကူးလို့ ရပါေသးတယ္။ ေဘးဝင္ေပါက္လို့ေခၚတဲ့ ထိုင္း-ျမဝတီ နယ္စပ္ ေသာင္းရင္ျမစ္ကူး ေလွဂိတ္အားလုံးကေတာ့ ပိတ္သြားပါၿပီး။

Covid-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တရပ္အေနျဖင့္သတ္မွတ္ၿပီး ေလွဂိတ္အားလုံး ကို ကရင္ျပည္နယ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ဗိုလ္မွုးႀကီးေစာခ်စ္သူ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ ZM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *